Definition af grundforbedringer

December 10

Grundforbedringer omfatte alt, som øger dollarværdien eller nytten af ejendommen. Sådanne forbedringer omfatter udvidelse af nytte servicelinjer, påfyldning eller dræne lav områder, bygning rejst områder, oprettelse af veje og andre adgang samt opføre huse, udhuse og andre faste, permanente strukturer.

Historie

Jord afholdt fælles typisk forbliver byggemodnet. Privatejet jord, men bliver mere eller mindre værdifulde ifølge de forbedringer. De to mest almindelige forbedringer var historisk hjem bygning og indeslutning. Hjem bygning kunne være alt fra en grand sten slot til en kærlig vævet withy. Indeslutning inkluderet hegn, mure og levende hegn. Veje, stier og gates merværdi ved at øge tilgængeligheden. Landskabspleje, herunder både prydplante og køkken haver samt skovbevokset og græs områder formeringsmateriale af vildtlevende vildt og husdyr, alle øge jordværdi.Tilsætning af vand funktioner såsom damme, kanaler og vandløb sikret levedygtighed i tilfælde af angreb og ressourcer er fastsat sådanne erhverv som fiskeri, fræsning og fremstilling. Forsøg på at forbedre lokale sundhedsmyndigheder førte til tømning og fyldning af sump jord at fjerne sygdomsfremkaldende skadedyr. Denne øgede også findes opdyrket jord.Nødvendigheden af at holde vandressourcer ren bly til installation af septisk systemer, kloakledninger og rensningsanlæg. Ren, frisk vand returneres derefter via byen ejet vandledninger. Jord forbedringer tage ellers marginaljord og konvertere det til mere lukrative formål.

Overvejelser

Analysere omkostninger forbedringer versus den økonomiske gevinst, og vejer der mod de potentielle miljøvirkninger. Kuperet, rullende eller stenet jord, der ellers er uegnet til landbrug eller dyrehold kan være ideel til hjem bygning eller virksomhed med få ændringer. Vær omhyggelig med at undgå at ødelægge levesteder eller blokere migrationsmønstre, hvis det overhovedet er muligt. Planlægge din forbedringer for at minimere ødelæggelse af levesteder og omfatter funktioner, der tillader migrerende dyr til at fortsætte deres valgte mønstre.

Effekter

En større effekt af grundforbedringer er det opadgående pres på landet omkostninger. Denne konstante stigning i prisen på jord har tvunget mange små landmænd ud af markedet. Skovbrug og minedrift har også følt indvirkningen, som fjernelse af disse ressourcer har ført til ødelæggelsen af levesteder, afskovning og forurening af grundvandet kilder. Oprydning af disse miljømæssige katastrofeområder er dyre, og restaurering endnu mere så.

Forebyggelse/løsning

Studere alle potentielle miljømæssige virkninger for at forebygge eller fjerne ødelæggelsen af levesteder og arter truede. Giver adgang til migrerende dyr, deltage i genplantning og jordbundens bevarelse indsats og afsætte obligatorisk grønne plads til at afhjælpe negative konsekvenser for lokale dyreliv. Zoneinddeling love kan også bruges til at forhindre arealanvendelse, der kræver for meget dyre intervention skal være bæredygtig.

Geografi

Omledning af vand fra jord til at dræne det. Bygge kanalerne, fransk afløb og andre omledning projekter til at skabe agerjord fra tidligere ubrugelig sump, eller oversvømmelse et område for produktion af ris, languster og havkat. Land med en betydelig grundvand kilde kan være afgørende for en lille landmand, hobby homesteader eller lystfisker.Oprette damme og søer. Aflede og uddybe stream kanaler. Tilføje kanaler eller tørre creekbeds til kontrol af grundvandet afstrømning. Afhængig af kvaliteten af vand, kan en stor fersk grundvand kilden endda bruges til at tjene en flaske vand virksomhed.Fylde dybe kløfter eller terrasse bakker. Faldende kvalitet af en bakke kan styre eller eleiminate afstrømning på tværs af vejene og forbedre tilgængeligheden i isforhold. Opbygning af dæmningsvejene over tør vasker kan forhindre oversvømmelser, mudderskred og road washouts.


© 2021 Shareoflancaster.com | Contact us: webmaster# shareoflancaster.com