Hvad er bivirkningerne ved hjælp af fosfat-baseret gødning?

August 2

Hvad er bivirkningerne ved hjælp af fosfat-baseret gødning?

Fosfor er en makronæringsstoffer, der kræves af alle planter til sund vækst. Dette element og kvælstof er ofte de mest udbredte næringsstoffer i mange gødning. Fosfor, normalt i form af fosfat, når de anvendes korrekt, har generelt negative påvirkning. Imidlertid kan fejlagtig anvendelse og andre dårlige forvaltningspraksis føre til vandforurening.

Vandforurening

Fosfater kan være en stor, problematiske forurenende i søer og vandløb. Høje niveauer af fosfater i vandet er ofte forbundet med landdistrikt, landbrug-tunge regioner, kan forurening være udbredt. Tilstedeværelsen af fosfater i vandet forårsager overdreven vækst af alger og vandplanter. Når disse planter naturligt dør og nedbrydes, kan nedbrydning proces monopolisere tilgængelig ilt i vand, forårsager fisk og andre akvatiske organismer udsættes. Denne proces er kendt som eutrofiering.

Fosfat afstrømning

Fosfat gødning anvendes i landbruget, samt kvælstof og jord legemer, kan køre hvis gødning anvendes overdrevent eller hvis erosion kontrolpraksis ikke overholdes korrekt. Tilsvarende gør fosforsyregødningen anvendes i den hjem landskab ikke generelt afstrømning hvis anvendes korrekt. De fleste fosfor afstrømning opstår når jorderosion opstår; Hvis gødning er spredt sig eller spildt; og Hvornår græsplæne udklip og blade, der er faldet på faste overflader, ligesom gaderne frigive den fosfor, de indeholder, til vand kilder.

Intern udgivelse i søer

En stor mængde af fosfat kan have langsigtede, sporadiske virkninger, når det ophobes i visse vandområder. I moderat dybe søer, der har termiske stratificering, eller forskellige temperatur lag, indeholder sedimenter en høj fosfor indhold. Høje niveauer af aktivitet, fjernelse af stabiliserende vegetation og vind begivenheder kan røre vandet og forårsage fosfor vil stige til lavvandede dybde hvor det bliver tilgængelige til hurtigt voksende alger. Algevækst kan vises sporadisk og vokse meget hurtigt mange betingelser.

Bedste anvendelse praksis

Visse ansøgning metoder og praksis vil begrænse sandsynligheden for, at fosfat-holdige goedning vil løbe og forurene vandområder. Først, har jorden testet for at afgøre, om fosfor niveauer i jorden allerede er tilstrækkelig. Når vanding græsplænen efter befrugtningen, Tillad ikke vandet til at løbe. Rydde op eventuelle gødning, der er ved et uheld spildes på fortove eller gader. Forlade en "bufferzone" af ubefrugtede vegetation omkring enhver overfladevand. Ikke endelig at efterlade nogen græs udklip, blade og andre planterester på uigennemtrængelige overflader. I stedet, fjerne det straks og enten bruge det til muld eller kompost eller bortskaffe det korrekt.


© 2020 Shareoflancaster.com | Contact us: webmaster# shareoflancaster.com