Hvordan man beregner Ideal Power Output for en vindmølle

August 29

Hvordan man beregner Ideal Power Output for en vindmølle

Hvor meget strøm kan en vindmølle producerer ved en given Vindhastighed? Det afhænger af friktion, effektiviteten af møllen og den formelle rigtighed af luftstrømmen. Imidlertid vil beregne den ideelle effekt af vindmøllen give dig en idé om hvad det kan producere under ideelle betingelser. Hvis du har specifikke elproduktion mål---for eksempel, du prøver at tage en bygning helt ud af nettet---disse oplysninger vil hjælpe dig med at afgøre, om du har brug for ekstra vindmøller eller andre strømkilder.

Instruktioner

Beregning i amerikanske enheder

•Indstil vindens hastighed eller hastighed hvis du ikke allerede kender. Dette er den typiske eller gennemsnitlige vindhastigheden i vindmølles placering. Du kan udføre dine egne undersøgelser af området eller konsultere en ressource som det amerikanske Department of Energy's Wind ressource potentielle kort (Se ressourcer).

•Indstil radius af vindmøllen. Afstanden fra kanten af Turbineblade til midten af møllen er radius.

•Indstil luftens massefylde. Hvis du ikke har alle data til at beregne den nøjagtige luftens massefylde af turbine's placering, kan du bruge standard luftens massefylde for at områdets elevation. Luft tæthed stigninger som elevation stiger.

•Square radius af vindmøllen. Multiplicer værdien af pi (3,14), luftens massefylde og potens af vindhastigheden.

•Divide resultatet af trin 4 af 32.174, der er masse omregningsfaktor for amerikanske enheder.

•Multiply svar fra trin 5 af 0,5. Resultatet er den ideelle udgangseffekt fra en vindmølle ved den angivne vindhastighed.

•Hvis du kender turbine's effektivitet på konvertering af vindkraft til faktiske magt, formere det nummer du beregnet i trin 6 af procentsatsen effektivitet til at få et mere nøjagtigt skøn over den turbine power output under ideelle forhold. Ifølge "The Handbook af Fluid Dynamics" af Richard W. Johnson, kan "selv under ideelle forhold kun lidt mere end halvdelen af den tilgængelige vindenergi per arealenhed udvindes af en vindmølle."

Beregning i standardenheder

•Følg trin 1 til 4.

•Divide resultat fra trin 4 af 2. Resultatet er den ideelle udgangseffekt fra en vindmølle på given vindhastigheden i standardenheder.

•Multiply dette nummer af turbine's Effektivitetsprocent at få et mere nøjagtigt billede af en turbine maksimaleffekt output. (Se trin 7 ovenfor).

Tips & advarsler

  • Når den ideelle magt er kendt for en given vindhastighed, er det simpelt at anslå ideelle strøm til andre vindhastigheder. Ifølge "Wind Power: vedvarende energi til hus, gård og Business," "magt er et kubisk funktion af vindhastigheden. Fordoble hastigheden, og magt øges otte gange."

© 2022 Shareoflancaster.com | Contact us: webmaster# shareoflancaster.com