Sådan fastslås en oversvømmelse Zone

December 12

Sådan fastslås en oversvømmelse Zone

Federal Emergency Management Agency (FEMA) rapporterer, at oversvømmelser er den mest almindelige naturkatastrofe. Andre faktorer end nedbøren bestemme omfanget og alvoren af oversvømmelser. Ikke alle oversvømmelser forekommer i nærheden af vandområder. Uigennemtrængelige overflader som veje og parkeringspladser øge risikoen for oversvømmelser ved at fjerne jord, der kunne absorbere floodwaters. Ifølge oversvømmelse Smart, vi alle lever i en potentiel oversvømmelse zone. Graden af risiko varierer. FEMA definerer oversvømmelse zoner baseret på geografi, historie og land cover.

Instruktioner

•Indstil den geografiske placering af det pågældende websted. Visse områder såsom kystnære områder er mere udsatte for oversvømmelser fra stormfloder forårsaget af ekstreme vejrforhold. Ifølge FEMA er disse steder højrisiko oversvømmelse zoner.

•Investigate base oversvømmelse højdedata. Historiske data kan være tilgængelige for visse områder fra FEMA eller lokale regeringsorganer. Baseret på en områdets historie, kan risiko og kategorisering af sin strømmen zone udledes.

•Brug National Oceanic and Atmospheric Administration oversvømmelse kortlægning værktøj til at identificere risikoområder. National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service vedligeholder en aktuelle kort over oversvømmelser betingelser. Disse data findes gauge behandlinger baseret på realtids observationer.

•Locate i nærheden floder og vandløb. Steder i nærheden af disse vandveje falder ind under flodslette områder. Økologisk taler, fungerer disse områder som oplagringsplads til årstidens floodwaters. FEMA klassificerer disse områder som højrisiko oversvømmelse zoner.

•IDENTIFY andre akvatiske miljøer. Akvatiske naturtyper som vandhuller og vådområder er ofte udsat for årstidens, flygtig oversvømmelse. Private hjem og virksomheder i disse områder kan være højrisiko oversvømmelse zoner.

•Find områder i nærheden af oversvømmelse kontrolstrukturer såsom diger. Afhængighed af menneskeskabte oversvømmelse kontrolstrukturer fremmer en falsk følelse af sikkerhed i lokalbefolkningen. Trods disse systemer, disse områder er stadig betragtes som en del af zonen oversvømmelse.

•MAP vådområder data. Ifølge det amerikanske Environmental Protection Agency give vådområder vigtigt oversvømmelsessikring ved at absorbere overskydende storm farvande. En hektar vådområder kan absorbere op til 1 million gallons af vand, at reducere et område risiko for alvorlige oversvømmelser.

•Survey andre land cover typer. Land cover data kombineret med vandflow og højdedata identificere områder med den største risiko for oversvømmelser. Brug af geografiske informationssystemer (GIS), kan potentielle virkninger modelleres, giver mulighed for en mere detaljeret analyse af oversvømmelse zoner.

•Indstil områder med lav til moderat risiko ved hjælp af oversvømmelse forsikring sats kort (firma) data. Disse data identificere af 100-året og 500-året oversvømmelse zoner. Lokale forhold såsom dræning kan afbøde områdets oversvømmelsesrisiko.

Tips & advarsler

  • Støtte bestræbelser på at genskabe vådområder for ekstra oversvømmelsessikring.
  • Overveje at købe oversvømmelse forsikring, selv hvis du bor i lav-risiko områder.

© 2020 Shareoflancaster.com | Contact us: webmaster# shareoflancaster.com